2x Portable toilet, 1x Portable disabled toilet, 1x VIP Flush toilet